PRESSEOMTALE

Presseomtale

Klikk på overskrifta for å lese presseomtalen.

   

20.06.2013 - Store sjansar for auke i folketalet og næringslivet (Møre-Nytt)


- Ørsta har store mulegheiter til å trekkje til seg kompetent arbeidskraft i framtida. Dette hevda næringssjefen i Ørsta, Odd Magne Vinjevoll.


23.05.2013 Heidra australske soldatar for fridomen (Møre-Nytt)

- Dei melde seg frivillig, kom frå andre sida av jorda og gav sitt eige liv for at vi skulle bli eit fritt land. Det var Ove Røv som peikte på dette i talen ved bautaen på Lianeset.


18.04.2013 Rotary heidra Håvard Vartdal (Møre-Nytt)

Utdeling av Paul Harris Fellow recognition til Håvard Vartdal


13.04.2013 Minneord om Sverre Hagen frå Ove Røv (Møre-Nytt)12.01.2013 TA KONTROLL OVER INNBOKSEN, FÅ KONTROLL OVER LIVET (MØRE-NYTT)


Jørn Kippersund frå innbokskontroll.no haldt eit svært lærerikt foredrag om korleis du kan få kontroll over eposten din.

06.12.2012 Eldrebølgja ingen trussel for kommuneøkonomien (Møre-Nytt)


Medlemmene i Ørsta Rotaryklubb fekk høyre om eit aukande byråkrati på landsbasis som tek meir av arbeidstida til dei kommunale ergo- og fysioterapeutane i kommunen.


27.10.2012 Hareid/Ulstein og Ørsta/Volda folketalsvinnarar (Møre-Nytt)

Intercitymøte i Hornindal med professor Jørgen Amdam


16.10.2012 Psykisk helse: Aktivitet er nøkkelen til sjølvtillitJoanne Picton Aarseth frå Teneste for psykisk helse peikte på at aktivitet er viktig for å auke sjølvtilliten.


11.10.2012 Rotary fekk omvisning på politistasjonen


15.09.2012 -Var ikkje mentalt og militært rusta for krigen (Møre-Nytt)


Forfattar Alf R Jacobsen haldt eit lærerikt foredrag om 2. verdskrig.


05.06.2012 Slå saman landbrukskontora (Møre-Nytt)


Bondelagsleiar Knut Hustad haldt innlegg om framtida til den norske bonden.

 

20.05.2012 Australske soldatar kjempa for fridomen vår (Møre-Nytt)


27.03.2012 HØGTEKNOLOGI I STRANDGATA (MØRE-NYTT) 


Ragnar Myklebust og Bjørn Winjevoll blei imponert over Boska Industriteknikk og alt som selskapet produserer av ulike delar i plast.

 

15.03.2012 Fest til stor glede (Møre-Nytt)

 Omtale frå den årlege pensjonistfesten som Ørsta Rotaryklubb arrangerer.

21.02.2012 GLOBALSKOLEN SKRIV SKULEHISTORIE (MØRE-NYTT)


‎7. februar 2012: Rektor Lilli Brenne Røv haldt foredrag om www.globalskolen.no

  

09.02.2012 Drøymer om Bergen (Møre-Nytt)

09.02.2012 DRØYMER OM BERGEN (MØRE)

Lufthamnsjef Kjetil Årøen haldt foredrag om Ørsta/Volda lufthamn Hovden og utvidingsplanane i samband med opninga av Kvivsvegen.

 

31.01.2012 VERDAS VIKTIGASTE YRKE (MØRE-NYTT) 

Fagkunnskap formidla med begeistring og entusiasme er det som karakteriserer den gode læraren hevdar høgskuleprofessor Peder Haug.
 
 

22.11.2011 Volda må gjere bompengevedtak innan eit år (Møre-Nytt)

17.11.2011 -God gli for bompengar (Møre)


 Ope møte i Ivar Aasen-tunet om samferdsle samla mange tilhøyrarar.

10.11.2011 Er Kvivsvegen ein bremsekloss? (Møre-Nytt)

10.11.2011 Set fokus på samferdsle (Møre)

08.11.2011 Inviterer til debatt om lokale vegløysingar (Møre-Nytt på nett)

         (foto: Møre-Nytt)


 

27.09.2011 Nær løysing på oppdrettarane sitt milliardproblem (Møre-Nytt, avis)

26.09.2011 Barstadvik-verksemd løyser lakselusplaga? (Møre-Nytt på nett)


Helge Ressem i ørstabedrifta Profunda hevdar at forskingsarbeidet i bedrifta kan løyse lakselusproblemet, og dermed bli redninga for oppdrettsnæringa i Noreg. Lykkast ein ikkje i dette arbeidet, vil næringa i framtida derimot bli prega av høge kostnader og stagnasjon.

 

30.08.2011 Skog for 250 millionar kroner kan hoggast


Over 800 skogeigarar og lange og smale teigar gjer det vanskeleg med effektiv skogdrift i Ørsta. Leiar Hans Peter Eidseflot i "Prosjekt ørstaskogen" vil sørge for at skogeigarane får avkasting på skogen. Men ofte er skogeigarane sjølv det største hinderet, hevda han på medlemsmøtet i Ørsta Rotaryklubb.


19.05.2011 AUSTRALSKE SOLDATAR I KAMP FOR NORSK FRIDOM 

Ove Røv talte ved bautaen på Lianeset til minne om dei allierte sitt flyåtak på tyske båtar i Ørstafjorden i 1944, der to australske flygarar omkom. Vi kan vere dei evig takknemlege for fridomen i 1945; utan hjelp hadde vi aldri greidd det sjølv, sa Ove Røv.

 

31.03.2011 Sjølina - ei klam hand over sentrumsutviklinga


Arbeidet med å erstatte sjølina med alternativ trase for E39 har høg prioritet i planarbeidet. Men dette er eit arbeid som vil ta tid, hevda planleggarane Gro Anita Bårdseth og Gunnar Wangen på møtet i Ørsta Rotaryklubb denne veka.


10.02.2011 MOBBING, BERRE EI SAK FOR SKULEN? 

Fylkesmannen uttalte i samband med eit tilsyn at han var imponert over Ørsta ungdomsskule. Arbeidet skulen gjer med omsyn til førebygging og oppfølging av mobbing, trakassering og vald, er eit føredøme for andre. Men det er mest utanfor skulen spiren til mobbinga blir sådd og dyrka fram, hevda rektor Marie Egset Haug på møtet i Ørsta Rotaryklubb.

 

01.02.2011 Hærens spesialstyrkar er i verdsklasse


95 % av Hæren sin styrke har blitt slanka bort siste 20 åra. Har vi likevel eit norsk forsvar vi kan stole på? Ja, hevda oberstløytnant Bae overfor Rotary. Den norske soldaten er opplært til å tenkje sjølv, og ikkje berre "ta ordre".

 

25.01.2011 Ønskjer døgnbemanna politistasjon


Lensmann Guttorm Hagen orienterte på Ørsta Rotaryklubb om politiet sine utfordringar og korleis ein kan oppnå eit trygt lokalsamfunn. Høgt på ønskjelista til lensmannen står døgnbemanna politistasjon og døgnberedskap hos barnevernet.

 

16.11.2010 Kvar skal E39 gå i framtida?


Det mest sannsynlege er at E39 går frå Furene via Raudøya og i bru frå Festøya. Dette kom fram på medlemsmøtet til Ørsta Rotaryklubb sist veke. Svein Sunde rosa politikarane i Ørsta kommune for valet om å legge stamvegen utanfor sentrum, og hevda samstundes at Hafast neppe blir ein del av E39.

 

11.11.2010 Yrkesetikk - Alt skal tole dagens lys (Møre-Nytt)        (Møre)


Korleis handterer du eit etisk dilemma i kvardagen? Dette var hovudtemaet som personalsjefen i TINE sette på dagsordenen i fellesmøtet mellom rotaryklubbane i Ørsta og Volda.  

 

16.09.2010 Frå strømpefabrikk til konferansesenter


Konfeksjonsindustrien sitt fall på 1970-talet var grunnlaget for det som i dag er høgstandard konferansesenter på Strømpeneset i Ørsta. Grunnleggjaren, Oscar Øvstegård som bygde fabrikken i 1939 måtte sjå forfallet i mange år. No har barnebarnet skapt ny aktivitet i den gamle strømpefabrikken.

 

02.09.2010 Auka sentralstyring - Møre-Nytt          (Møre)


Arnstein Nupen haldt yrkesforedrag og konkluderte med at det er auka sentralstyring når det gjeld Plan- og bygningslova.


sosiale mediUM

Møteinformasjon

Møtested: Ørsta kunsthus
Adresse: Webjørn Svendens gate 7
Postnummer: 6150
Sted: Ørsta
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 20:00:00
Møtespråk: no

Ørsta Rotaryklubb sin kalender:

UTSETT / Yrkesforedrag ved Geir Høydalsvik
20. apr. 2021, 20.00 - 21.00

UTSETT Geir Høydalsvik blei medlem av den nasj ...

Les merrotary lenkJer

Nyheiter INTERNASJONALT:

Loading RSS...

nyheiter nasjonalt:

Loading RSS...

nyheiter distriktet:

Loading RSS...